Acİl Servİs Memnunİyet Anketİ

Evet Biraz Hayır
Acil Serviste çok beklemeden muayene oldum.
Kayıt/kabul sırası beklediğim yer rahattı.
Tüm personel bana karşı kibar ve saygılıydı.
Tüm personel kişisel mahremiyetime (muayene edilirken varsa kapının kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi.
Beni muayene eden doktor, hastalığımın nedeni konusunda bana bilgi verdi.
Bu acil servisi başkalarına tavsiye ederim.
Acil serviste hizmet aldığım süre boyunca çalışanlar beni iyi yönlendirdi.
Acil servis temizdi.
Tekrar acile gelmem gerekirse yine bu acil servisi tercih ederim.
Acil serviste verilen hizmet genel olarak iyiydi.
Hastanemize ilk başvurunuz mu?
Evet
Hayır
Cinsiyetiniz?
Kadın
Erkek
Doğum Yılınız (*)
Medeni Durumunuz
Evli
Bekar
Öğrenim Durumunuz
Sosyal Güvenceniz