KALİTE

Enfeksiyon Kontrol Çalışmalarımız

Enfeksiyon Kontrol Çalışmalarımız

Hastanemizde, hastane enfeksiyonlarını saptamak, enfeksiyonların ulusal / uluslararası kabul edilebilir sınırlarda olmasını sağlamak, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerini üreterek hasta güvenliğini sağlamak, çalışan sağlık taramalarını planlamak ve takip etmek amacıyla “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” kurulmuştur. Komite toplantısı 3 ayda bir yapılır ve bu kapsamda takibi yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir;

  • Surveyans verilerini takip etmek
  • İzolasyon önlemlerinin alınması ve uygulanmasını sağlamak
  • El hijyen uyumunun ve el hijyen ürünlerinin kullanım takibini sağlamak
  • Sağlık taramalarının planlanması – takibini yapmak
  • Temizlik Komitesi ile koordineli çalışmak- (Hastane Temizlik-hijyen konusunda destek)
  • Sürekli eğitim faaliyetleri ile hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak