KALİTE

Akılcı İlaç Politikamız

Akılcı İlaç Politikamız

Hastanemiz tedavi hizmetlerini yürütürken;

  • Doğru tanıya dayanan,
  • Bireysel farklılıklar da dikkate alınarak uygun ilacın, uygun yoldan, uygun doz ve sürede verildiği,
  • İlaç kullanımı etkinliğinin ve hasta uyumunun sürekli değerlendirildiği,
  • İlaç kullanımında ortaya çıkan istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildiriminin yapıldığı,
  • Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda ilaç etkileşimlerin kulanım öncesinde değerlendirildiği, ilaç kullanım esnasında ve sonrasında izlendiği,
  • Alternatif tedavi planlarının uygulanabilirliği ve maliyetleri dikkate alınarak seçim yapıldığı, hasta ihtiyaçlarını ve kısıtlı kaynakların kullanımını optimum bir şekilde dengeleyen bir anlayışı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışan ve hastalarımıza eğitimler ve görsel araçlar vasıtasıyla kazandırmak ve davranış değişikliği oluşturmaktır.