KALİTE

Çevre Çalışmalarımız

Çevre Çalışmalarımız

  • Tüm çalışanlara hastanemizde oluşan atıkların;
  • Çeşitleri ve çevreye verdiği zararların azaltılması
  • Geri kazandırılması
  • Kaynağında ayrıştırılması ve bertarafı konularında eğitimler verilmektedir.
  • Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, hastanemizden çıkan;
  • Evsel Atıklar
  • Geri Dönüşüm (Kâğıt, Ambalaj, Cam, elektronik) Atıkları
  • Tıbbi Atıklar
  • Tehlikeli Atıklar kaynağında ayrıştırılmakta, çevreye zarar vermeden lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanmaktadır.