TÜM MAKALELER

Verem tedavi edilebilir bir hastalıktır

VEREM TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR.

 

 Tüberküloz ( TB ; VEREM ) ; tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen  halen ülkemizde ve dünyada  ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Amacımız ; 6-12 Ocak Verem Haftası nedeniyle hastalığı daha yakından tanımak ve erken  tedaviyi sağlamaktır.

Tüberküloz ( TB VEYA VEREM )  ; hasta kişinin öksürüğü ile etrafa saçılan damlacıkların içinde bulunan mikrobun, sağlıklı kişi tarafından nefesle vücuda  alınması ile bulaşır.

Sağlıklı kişide bu mikrop önce bir hastalık belirti yapmaz. Ancak,  kişinin bağışıklığı azaldığı durumlarda basil ( mikrop) canlanarak hastalık yaparak,  belirtiler ortaya çıkar.

3 haftadandan uzun süren öksürük ,

 kilo kaybı ,

balgam ,

gece terlemesi  Veremin önde gelen belirtileridir.

Bu belirtileri tanımamız hastalığı önlememize ve sağlığımıza yeniden kavuşmamız için çok önemlidir.

 

VEREM TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR.

Bilinen en eski hastalıklardan biri olmasına, sebebinin kesin olarak bilinmesine, 50 yıldır tedavisinin mümkün olmasına ve üstelik korunabilir bir hastalık olmasına karşın, hâlâ dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam etmektedir.

 

Aktif akciğer tüberkülozlu hastadan öksürük, hapşırık, konuşma, şarkı söyleme ya da tükürme gibi eylemlerle, 0,5 - 5 mikron çapında bulaşıcı damlacıklar dışarı atılır. Tek bir hapşırıkla 40.000 damlacık dışarı atılabilir. Bu partiküller havada asılı kalarak bir süre canlılıklarını korurlar. Sağlam kişilerin bu partikülleri almasıyla hastalık bulaşmış olur. 

On bakteri bile enfeksiyona neden olabilir.  Basil, gösterilemeyen hastaların bulaştırıcılığı düşüktür.

 Bulaşma riski en yüksek grup ise hasta ile yakın temaslılardır. Bunlar; aile fertleri, ev arkadaşları, işyeri arkadaşlarıdır. Uygun ve düzenli tedavi ile bulaştırıcılık 2-3 haftada sona erer. Bu sebeple hasta izole edilmeli ve tedavisine hemen başlanılmalıdır. Aktif ancak tedavi edilmemiş tüberkülozu olan bir kişi yılda 10-15 insana hastalık bulaştırabilir.

Basil bulaşmış olanların yaklaşık % 90'ı hiçbir belirti vermezler.  Bu kişiler  ömürleri boyunca % 10 oranında verem hastalığına ilerleme riskleri vardır.

Basil bulaşmış olanların %10’u verem ( tüberküloz =TB) hastası olur.  

3 haftadandan uzun süren öksürük ,

 kilo kaybı ,

balgam ,

gece terlemesi  Veremin önde gelen belirtileridir.

Mutlaka dikkate  alınması gerekir. Ancak tedavi edilmediği takdirde aktif TB olgularında ölüm oranı % 50'den daha fazladır.

Hastalığın teşhisi BALGAMIN özel boyalar ile boyandıktan sonra, mikroskopta muayenesi  sonunda, hastalık etkeni olan Mycobacterium tuberculosisin gösterilmesi ile konulur. Ayrıca balgamın özel işlemlerden geçirildikten sonra kültüre ekilmesi sonucu, kültürde üremesi de tanıyı kesinleştirir. Bazen, balgam muayenesinde hastalık etkeni görülemez iken, kültürde üreyebilmektedir. Balgam muayenesi hemen sonuç verirken, kültür sonucu iki ay gibi bir süre sonunda elde olunmaktadır.  

           

Akciğer grafisi en çok görülen form olan akciğer tüberkülozunun tanısında diğer önemli bir testtir. Ayrıca hastalık etkeni ile karşılaşılıp karşılaşılmadığını gösteren PPD testi   tüberküloz deri testi yapılır.

Hastalığın sık görülen formlarında balgamın mikroskop altında muayenesi, kültüre ekilmesi, akciğer filmi tanı için çoğunlukla yeterlidir. Ancak bakteriyolojik muayene yapmadan, sadece akciğer filmi ile tanı konulması yeterli değildir.

 

 

 

 

Tedavisi

Tüberküloz kesinlikle başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Tedavide rifampisin, izoniazid, pirazinamid ve etambutol içeren antibiyotikler kullanılır. Tedavinin ilk iki ayında bu dört ilaç kullanılmaktadır.

 İki aydan sonraki dört ayda rifampisin ve izoniazid kullanılmaktadır.

Standart tedavi süresi altı aydır.

 Bunun yanında tedavi süresi; tüberküloz basilinin tuttuğu organ, dirençli basille enfekte olma durumu, nüks ya da kronik vaka olması, eşlik eden diğer hastalıkların varlığı ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak düzenlenir.

Uz. Dr. Sevinç BİLGİN