TÜM MAKALELER

Kulak Zarı Delinmesi ve Geçmeyen Kulak Akıntıları

Kulak işitme ve denge organı olarak iş gören bir  duyu organımızdır.Dolayısı ile kulak problemlerinde işitme ve/veya denge problemleri yaşanır.Kulak zarı dış kulak ile orta kulağı ayıran,işitmeyi arttıran;fazla gelen sesleri azaltarak içe ileten bir organımızdır.Genellikle çocukluk yaşlarında sıkça kulak enfeksiyonu ile karşılaşılır,eğer zamanında ve yeterli tedavi edilmez ise kulakta sıvı birikimi,zarda içe çökme ve nihayetinde de zarda delinme ortaya çıkar.Yine erken tedavi yapılmaz ise delik kalıcı hale gelir ve işitme kaybı ,geçmeyen kulak akıntıları ortaya çıkar.

Kulak akıntısı olmadan görülen kulak zarı delinmelerinde öncelikli sorun işitme azlığıdır.Ancak akıntılı kulaklarda sorun daha fazladır ve  kulaktaki kemiklerde erime ile devam edebilen Kolesteatom dediğimiz hastalık ortaya çıkarsa,yüz felci ,işitme kaybı,menenjit,beyin absesi,baş dönmeleri(vertigo) , kulak çınlaması ortaya çıkar.

Kulak zarı delinmelerine seçilecek ameliyat şekli timpanoplasti dir.Burda sorunlu olan delik zar ve orta kulaktaki kemikcikler(çekiç,örs,özengi)deki sorunlar giderilmeye çalışılır.Ancak kokulu akıntılar ile seyreden kolesteatomdaki ameliyat şekli mastoidektomi(radikal veya modifiye radikal) dir.Buradaki ana amaç iltihaplı  dokuların temizlenerek hayati tehdit oluşturabilecek hastalığın ortadan kaldırılmasıdır,işitme 2. plandadır ve eğer uygun değilse işitme için bir şey yapılmaz.

Timpanoplastilerde komplikasyon oranı düşük iken mastoidektomilerde komplikasyon riski daha fazladır,bu komplikasyonlar;işitmenin total kaybı,geçici veya nadiren kalıcı yüz felci(fasial paralizi),kanama, baş dönmesi ve enfeksiyondur.

Kulak ameliyatları  diğer ameliyatlara nazaran  daha fazla özel ilgi ve tecrübe gerektirir.