ÇOCUK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

ÇOCUK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

 

Sağlam Çocuk Polikliniği

 

0-36 ay arası çocukların aylık periyotta,

-          Baş, boy, ağırlık ölçümleriyle fiziksel gelişimi

-          Motor ve mental gelişimin takibi

-          Aşılama takvimi

-          Sağlıklı beslenme programı takip edilebilmektedir.

 

ACIP programı dahilinde,

Sağlık Bakanlığı'nın rutin olarak uygulandığı tüm aşılarla

birlikte,

0-24 ay aralığında

-          Hepatit A

-          Suçiçeği

-          Rotavirüs

 

9-18 yaş aralığındaki kız çocuklarına

-           HPV aşıları yapılmaktadır.

 

Sağlam çocuk takibinde Amerikan Pediatri Akademisi'nin

önerileri doğrultusunda,

 

Doğumdan sonra,

-          Kalça ultrasonu

-          İşitme testi

-          Yenidoğanmetabolik tarama testleri

 

       6 aydan sonra,

-          Rutin kan testleri

-          İdrar tahlili ve idrar kültürü taramaları yapılmaktadır.

 

 

 

HASTA ÇOCUK POLİKLİNİĞİ

Döküntülü çocuk hastalıkları (kızamık, kızamıkçık,suçiçeği, 5. Ve 6. Hastalık vb.) tanı ve tedavisi,

Çocuk Nefrolojisi: İdrar yolu enfeksiyonları, vesikoüreteralreflü, gece altını ıslatan çocukların (enürezisnoktürna)tanısı ve tedavisi,

 

 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları:

Üst ve alt solunum yoluenfeksiyonları, sinüzit, orta kulak enfeksiyonları, bronşit,bronşiolit, gastroenterit, hepatit, menenjit tanı vetedavisi,

Alerji (cilt alerjisi, ürtiker, egzema, anjioödem, besinalerjisi, hışıtılı çocuk, astım, alerjik rinit) hastalıklarınınmuayene ve kanda bakılabilen RAST testi ile tanısı, tedavisive takibi,

Çocuklarda obezite tetkikleri, insülin direnci tesbiti,OGTT testi ve diabet tanısı, guatr hastalıkları,sürrenal bez hastalıkları, raşitizm tanısı,Boy kısalığı ve büyüme gelişme geriliği tanısı ve ileritetkikleri,Coeliac hastalığı, FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi), Demireksikliği anemisi, Talasemi taşıyıcılığı ve metabolikhastalık taramaları,İştahsız çocuklar için tarama testleri ve tedavisi,Tortikolisli çocukların belirlenmesi,Lösemi, lenfoma, Wilm's tümörü, Nöroblastom gibiçocukluk çağı onkolojik hastalıkları ön tanısı,Şüpheli genitalia ile doğan çocuğa yaklaşım, steroidsentez aşaması enzim defektleri,Uzamış sarılıklarda akla gelmesi gereken PiruvatKinazve Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği'ninbelirlenmesi,Ateşli ve ateşsiz havaleli (epilepsi) çocukların takibi yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Remedy Hospital Çağrı Merkezi - 0216 491 90 90BİRİMDEKİ DOKTORLARIMIZ

Uz. Figen Deniz

Uz.Dr.Gülay Demirağ