LABORATUVAR (BİYOKİMYA, HEMOTOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BAKTERİYOLOJİ)

LABORATUVAR (BİYOKİMYA, HEMOTOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BAKTERİYOLOJİ)

Laboratuvar

Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan laboratuvar testlerinin en güvenilir ve doğru şekilde kısa sürede sonuçlandırılması temel ilkemizdir. İleri teknoloji cihazlarıyla çalışılan laboratuvarımızda;

-      Biyokimya

-      Hemotoloji

-      Hormon testleri

-      Tümör testleri

-      Koagülasyon

-      Vitamin

-      Alerji testleri

-      Otoantikorlar

-      Tarama testleri

-      İdrar ve Virus sıvı analizleri

Çalışılmakta, Kültür antibiyogram testleri yapılmaktadır.

Gerektiğinde akredite olan dış laboratuvarla çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan testler iç ve dış kalite (Kubutek ve Sağlık Bakanlığı) kontrolleri ile denetlenmektedir.

Hastalıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi ve taramasında kullanılan laboratuvar testlerinin hastalar ve hekimler için önemini bilen laboratuvarımızın temel ilkesi doğru ve güvenilir test sonuçlarını en kısa sürede raporlamaktır.

Amaçladığı yüksek analiz kalitesine ulaşmak için en son laboratuvar ve bilgi teknolojilerilerini nitelikli çalışanları ile birleştiren laboratuvarımızda çalışılan testler, çok aşamalı iç ve dış kalite kontrolleri ile denetlenmektedir. İleri teknoloji cihazları sayesinde ulaştığı kapsamlı menüsü ile hem kendi hastanemizden, hem de dışarıdan gelecek tüm test istemlerini karşılamayı hedefleyen laboratuvarımızda rutin biyokimya, hematoloji, hormon, tümormarkıları, koagulasyon, vitamin, allerji, otoantikorlar, ilaç ve toksik maddeler, uyarı testleri, tarama testleri, idrar ve diğer vücut sıvı analizleri gibi bir çok test gurubu çalışılmakta, gereğinde örnekler kendi düzeyimizde akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlara gönderilerek hastalarımızın tanı ve tedavisine etkin şekilde yardımcı olmak amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: Remedy Hospital Çağrı Merkezi - 0216 491 90 90BİRİMDEKİ DOKTORLARIMIZ

Uz.Dr. Okşan Güner