YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan dönemi (neonatal dönem); bebeğin yeni

koşullara uyum sağladığı ve hayatın ilk dört haftasını

kapsayan bir dönemdir. Dünyada, bebek ölümlerinin

yarısında fazlası hayatın ilk dört haftasında, bunların da

büyük bir çoğunluğu ilk 24 saat içinde olmaktadır. Bu

ölümlerin büyük çoğunluğu erken doğum veya uygun

olmayan koşullarda yapılan doğumlar sonucu olmaktadır.

Bunların en az yüzde 50'sinin önlenebilir nedenlere bağlı

olduğu da bilinen bir gerçektir.

Yenidoğan ölüm oranı, doğumsal hastalıklar, düşük doğum

ağırlığı, annenin toksik maddelerle karşılaşımı (sigara içme

veya ilaç alışkanlığı) ve yetersiz doğum öncesi ve sonrası

bakım gibi genellikle gebelik sonrası ortaya çıkan

faktörlere bağlıdır. Yüksek riskli bebekler, solunum

problemi olan bebekler, gebelik yaşına göre doğum ağırlığı

az ya da fazla olan bebekler, sepsis ve yenidoğan sarılığı

olan bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi

yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulur.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz her türlü gerekli donanıma sahip olup;

 

Solunum problemi olan bebeklerin bakımı,

-           Doğumda oksijensiz kalan (asfiktik) bebeklerin takiptedavisi,

-           Riskli gebeliklerden doğan (şeker hastası, yüksektansiyonlu, böbrek yetmezliği, kan uyuşmazlığı veyagebelik zehirlenmesi gibi) bebeklerin bakımı,

-           Akciğeri henüz olgunlaşmamış bebeklere akciğergeliştirici maddenin (surfaktan) solunum cihazıdesteğinde uygulanması,

-           İleri yaşta veya çok genç annelerin bebeklerinin takipve tedavisi,

-           Enfeksiyonlu bebeklerin takip ve tedavisi,

-           Sarılıklı bebeklerin fototerapisi/takibi ve kan değişimigibi hastalıklar bu bölümümüzde tedavi edilmektedir.

 

Yüksek riskli gebeliklerin büyük bir çoğunluğunu prematürdoğumlar oluşturmaktadır. Prematür bebeklerde görülenen önemli klinik problemler arasında solunum yetmezliği,geçici takipne, kan şekeri düşüklüğü, kalsiyum eksikliği,sarılık, anemi, vücut sıcaklığının düşmesi ve enfeksiyonlarsayılabilir. Ayrıca prematür bebekler sıklıkla zayıf ya dakoordine olmayan beslenme yeteneğine sahiptir.Yenidoğan bakım üniteleri insan ve teknik ekipmanaçısından prematürelerin bu ihtiyaçlarını karşılayacakdüzeyde olmalıdır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeyenidoğan değerlendirilir, stabilize edilir ve problemineyönelik tedavi başlanır.

 

 

Daha fazla bilgi için: Remedy Hospital Çağrı Merkezi - 0216 491 90 90BİRİMDEKİ DOKTORLARIMIZ