EMG

EMG

EMG veya elektromiyografi sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan elektrofizyolojik bir tetkikdir.

EMG ; sinirleri ve kasları etkileyen başlıca hastalıklar olan sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları (tuzak nöropatileri),vücuttaki sinirlerin genel olerak etkilendiği polinöropati denilen , şeker hastalığı , üre yüksekliği , vitamin eksiklikleri ve hormon bozuklukları ile oluşan el ve ayklarda uyuşma –yanma –karıncalanma ile sereden sendromlar, kas hastalıkları , omurilik kökenli bazı hastalıklar ile bel ve boyun fıtıklarında en önemli tanı yöntemlerindendir.

Yaklaşık 30-60 dakika süren EMG tetkikinde ,hastayı rahatsız etmeyecek  şiddette doğrusal  elektrik akımı  sinirlerin belli bölgelerine uygulanarak  , o sinirin ulaştığı kaslardan potansiyel kayıtlar alınır.  Bu potansiyeller değerlendirilerek periferik sinirlerin durumu ve varsa hasarın derecesi hakkında fikir edinilir. Sinir ileti çalışması denilen bu uygulamadan sonra gerek görülürse iğne EMG si yapılır.

İğne EMG sinde , küçük iğne elektrotlarla herhangi bir ilaç  veya elektrik akımı verilmeden bu kez kasların durumu bilgisayar ekranında beliren motor ünit adı verilen potansiyellere bakılarak değerlendirilir.

 

Daha fazla bilgi için: Remedy Hospital Çağrı Merkezi - 0216 491 90 90BİRİMDEKİ DOKTORLARIMIZ