ZİYARETÇİ POLİTİKASI

Ziyaretçinin Uyması Gereken Kurallar

 • Ziyaret saatleri hergün saat 08:00 – 22:00 arasında yapılabilir.
 • Hekimin izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.
 • Hasta ziyareti bir defada 2 kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.
 • Saat 22:00 dan sonra ziyaretler, servis hemşiresinin kontrolü ve bilgisinde yapılmalıdır.
 • Hastanın durumu hakkındaki ön bilgiler ilgili kattaki hemşireler tarafından verilir. Hastanın durumu ile ilgili bilgiler hastanın hekimi tarafından verilir. Hekim bulunamaz ise, hasta hakkında tıbbi bilgi verilemez.
 • Saat 22:30’ dan itibaren telefon bağlantıları santral görevlisi tarafından hasta odasına danışılarak yapılmalıdır.
 • Enfeksiyon, hijyen ve düzen açısından her hasta için bir refakatçi kalması uygundur.
 • Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ve izole edilmiş hastalara ziyaretçi kabul edilmez, zorunlu hallerde ziyaretçi ve hastaya koruyucu önlemler ilgili hemşirenin ve personelin yardımı ile alınır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 • Hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.
 • Enfeksiyon riski taşıdığı için çiçeklerin hasta odalarına çıkarılmaması, hastane girişinde çiçekler için ayrılan bölüme bırakılmalı ve hastaneden taburcu olurken alınmalıdır.
 • Çocuk sağlığının korunması için hasta ziyaretlerine 12 yaşından küçük çocuk getirilmemelidir.
 • Hastane içinde sigara içmek yasaktır.